قابل توجه مشتریان عزیز: رستوران محمود واقع در بلوار دیلمان دیگر شعبه دوم رستوران محمود نمیباشد و هیچگونه وابستگی به رستوران محمود شعبه گیل ندارد
سبد خرید
نام غذا تصویر غذا قیمت واحد تعداد قیمت عملیات
جمع خرید : 0 ریال تخفیف : 0 درصد هزینه ارسال : رایگان قابل پرداخت : 0 ریال
410000 ریال
{اضافه به سبد خرید}
430000 ریال
{اضافه به سبد خرید}
160000 ریال
{اضافه به سبد خرید}
300000 ریال
{اضافه به سبد خرید}
870000 ریال
{اضافه به سبد خرید}
100000 ریال
{اضافه به سبد خرید}
100000 ریال
{اضافه به سبد خرید}